Menu

Pályázatok

A PureAqua Kft. vezetősége és dolgozói elkötelezetten hisznek a kutatás-fejlesztés, innováció fontosságában. A szennyvíztisztítás területén eddig gyűjtött tapasztalataink alapján kiemelt célunk egy-egy kutatás-fejlesztési pályázat megvalósítása, mellyel az általunk elgondolt, piacképesnek tartott megoldások fejlesztését, piacosítását kívánjuk előmozdítani.

Cégünk tudatos építését, fejlesztését mutatja, hogy elsőként irodánk, majd második körben telephelyünk kialakítására nyertünk támogatást. Megrendelői körünk szélesítése, vállalkozásunk stabilitása érdekében önerőből, illetve pályázati forrásokkal támogatva 2014 évben már a nemzetközi piacokon is igen aktívan dolgozunk.

Igyekszünk kihasználni a hazai és nemzetközi támogatási rendszer kínálta lehetőségeket. A pályázatokhoz szükséges önerő előteremtéséhez lendületet és energiát ad dolgozóinknak a már lezárt pályázatok sikeressége, mely újszerű, egyedi szennyvíztisztítási és víztisztítási technológiai megoldások kidolgozását, szabadalmaztatását és gyakorlati alkalmazását jelenti.

A cégvezetés alapvető filozófiája, hogy kizárólag olyan pályázatokban veszünk részt, melyek a vállalkozás alapvető céljainak elérését támogatják, mely a vállalkozás stabilitását, megrendelőink, dolgozóink és partnereink bizalmát egyaránt erősítik.
Folyamatban lévő és már megvalósított kutatás-fejlesztési, infrastrukturális és egyéb pályázatainkról az alábbiakban tájékozódhat.

  • A PureAqua Kft. szolgáltató telephelyének létrehozása
  • A PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. szolgáltató telephelyet kíván létrehozni Veszprém város északi részén, frekventált helyen található ipari környezetben. A volt Bakony Művek területén lévő felhagyott irodaépület átalakításával és korszerűsítésével egy, a vízmérnöki tevékenységet kiszolgáló egységeket magában foglaló, korszerű telephelyet kíván kialakítani iroda, műhely és raktár funkcióval rendelkező helyiségekkel.

A PureAqua Kft. célja egy olyan, az anaerob rothasztás iszapvizének, illetve egyes speciális ipari szennyvízáramoknak a szeparált kezelésére alkalmas szakaszos üzemű reaktor és folyamatirányításának létrehozása, amely a hagyományos szakaszos üzemű berendezésekhez képest további előnyös tulajdonságokkal bír.

Illeszkedve a PureAqua Kft. korábbi fejlesztéséhez, a jelenlegi MBSBR (szakaszos szennyvíztisztítási eljárás) folyamatirányítási rendszere a megvalósuló fejlesztések folyamán kiegészül egy on-line iszapkoncentráció és iszapszint mérő szondával. A szakaszos szennyvíztisztítási eljárásban a tisztított víz és a tisztítást végző eleveniszap elválasztása kritikus, általában idővezérelt feladat. Azonban a korszerű analitikai eszközök kombinálásával, újszerű felhasználásával automatizálható.

A vállalati K+F projekt keretében egy olyan speciális szennyvízkezelési technológia kerül kifejlesztésre, mely egy szoláris párologtatóra épülő tisztító rendszer magas sótartalmú szennyvizek (köztük hulladéklerakói csurgalékvizek) kezelésére, és amely a jelenleg alkalmazott technológiákhoz képest egyszerűbb, ugyanakkor hatékonyabb: minimális maradék hulladék jelentkezik (1-10%) és energiát takarít meg (akár 30-70%).

A projekt keretében egy egyedi és újszerű elven működő vákuumbepárló prototípus létrehozására kerül sor, mely piacon elérhető berendezésekkel ellentétben a vákuum kialakításához és fenntartásához nem igényel elektromos energiát, továbbá mind a felületnövelés (porlasztás), mind a vákuum kialakítás és fenntartás módjában innovatív megoldás, mert nem igényel fűtést (a létrehozott vákuumtartományból fakadóan rendkívül alacsony hőmérsékleten is képes megvalósítani az oldószer elpárologtatását), valamint hogy a párologtató és kondenzációs tér egy térfogatban helyezkedik el. Megoldást dolgozunk ki továbbá a szerves szennyezők membrántechnológiai lépcsővel történő eltávolítására, amely nagyban növeli a berendezés hasznosíthatóságát.

A PureAqua Kft. 2005-ben kezdte meg működését főként a szennyvíztisztítás területén végzett szakértői, tanácsadási és tervezési tevékenységével. Mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacon történő továbblépés elengedhetetlen feltétele egy olyan korszerű eszközökkel felszerelt, hatékony gyártóközpont kialakítása, amely a tényleges munkavégzés mellett a potenciális vevők fogadására, a gyártási folyamatok bemutatására is lehetőséget biztosít. A vállalat szándéka, hogy megrendelői számára biztosítani tudja a gyártás infrastrukturális, eszköz és egyéb humán, valamint szervezeti feltételeit, ezzel szélesítve az értékesítés földrajzi területét, növelve az értékesítési volument. A pályázat célja egyrészt az előzőekhez szükséges gyártó és összeszerelő, ill. szerviz infrastruktúra korszerűsítése, mely a meglévő csarnoképület korszerűsítésével és egy új, acél szerkezetű összeállító üzemrésszel történő bővítésével, továbbá a gyártáshoz szükséges eszközök beszerzése.

A cég mobil iszapvíztelenítési piacon megcélzott piacvezető pozíciójának elérése érdekében jelen fejlesztésben egy olyan mobil aprító berendezést vásárol meg, amely a meglévő mobil víztelenítő berendezéseinkhez illesztve biztosítani tudja, hogy szálas anyagokat (törlő kendők, rongyok, egyéb ruhadarabok) valamint kisebb darabos (kövek, egyéb szilárd darabos) szennyeződéseket tartalmazó iszapokat is kezelni tudjunk.

Projektünk célja a PureAqua Kft. veszprémi székhelyén (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6. hrsz.: 8708) lévő iroda és műhely funkciójú épületének energetikai korszerűsítése napelemes rendszer telepítésével, hogy a tevékenységét a leghatékonyabban, és a legjobb gazdasági mutatók elérésével tudja teljesíteni.

Kapcsolat Info

Ha a szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merült fel, az alábbi címeken elérhet minket.

PureAqua Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Telefon:+36-88-794-243
Fax:+36-88-799-132
Skype:pureaqua01
Web:http://www.pureaqua.hu